Bài 12: Anh Yêu Lời Em Biết Bao - EBD | Quý 2 năm 2023 | Giới trẻ (2023)

EBD| Quý 2 năm 2023 |CPADTạp chíTuổi Trẻ – CHỦ ĐỀ: Sự Khích Lệ, Hướng Dẫn và Lời Khuyên – Đạt Được Đời Sống Cơ Đốc Hạnh Phúc Với Những Lời Dạy Của Thánh Vịnh|Trường Kinh Thánh Chúa Nhật| Bài 12: Tôi Yêu Lời Bạn Như Thế Nào

Bài 12: Anh Yêu Lời Em Biết Bao - EBD | Quý 2 năm 2023 | Giới trẻ (1)

VĂN BẢN CHÍNH

“Lời nói của bạn là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho con đường của tôi.” (SI 119.105)

TOM TĂT BAI HỌC

Suy ngẫm Kinh Thánh hàng ngày tạo ra sự khôn ngoan và hiểu biết sâu sắc, cũng như phương hướng cho quỹ đạo cuộc sống của chúng ta.

ĐỌC HÀNG TUẦN

THỨ HAI– Tv 1,2,3 Con đường khôn ngoan
NGÀY THỨ BA– Tv 119,128 Học yêu mến sự thật
THỨ TƯ– Châm ngôn 4:18 Sự khôn ngoan của Lời
QUINTA– 1 John 2.14 Đi bộ chống lại thế giới
THỨ SÁU– 2 Tim 1:13,14 Tôn trọng Lời Chúa
THỨ BẢY– Heb 4.12 Phạm vi của Lời Chúa

BÀN THẮNG

TRÌNH DIỄNsự gắn bó của tác giả thánh vịnh với Lời Chúa;
HIỂUrằng Lời soi sáng con đường của người công bình;
SABERrằng Kinh thánh là một điểm tham chiếu cho những thách thức ngày nay.

SỰ TƯƠNG TÁC

Thưa thầy, tạibài họcChúa nhật này chúng ta sẽ nghiên cứu một Thi thiên khác, số 119. Hãy bắt đầu với cấu trúc và mục đích của nó. Chúng ta cũng sẽ thấy lòng nhiệt thành của tác giả Thi thiên đối với sự cam kết sống theo các giới luật của Luật pháp Đức Chúa Trời. Hãy tận dụng cơ hội duy nhất này để thực hiện nghiên cứu vềSalmo 119 một cơ hội để tận dụng cách bạn và học sinh của bạn liên hệ với Lời vĩnh cửu và không thể sai lầm của Thượng Đế. Kinh Thánh là “ngọn đèn cho chân chúng ta, ánh sáng cho đường lối chúng ta”, vì vậy chúng ta cần phải biết Kinh Thánh. Không có nền văn học nào khác, dù hay đến đâu, đã hoặc được coi là ngọn hải đăng cho chúng ta. Nếu bạn muốn học sinh của mình có một đời sống khôn ngoan và sáng suốt, hãy khuyến khích họ đọc và suy gẫm Kinh Thánh.

HƯỚNG DẪN SƯ PHẠM

Giáo viên vẽ lại sơ đồ dưới đây lên bảng. Hãy sử dụng nó để cho học sinh thấy rằng Thi thiên 119 bày tỏ lòng yêu mến sâu xa đối với Lời Đức Chúa Trời.

(1) Người viết Thi-thiên thể hiện tình yêu thương sâu xa đối với Đức Chúa Trời qua việc ông đọc, suy ngẫm Lời Ngài và qua đó cầu nguyện. Ngài dạy chúng ta rằng chúng ta sẽ chỉ lớn lên trong ân điển và sự ngay chính khi tình yêu của chúng ta dành cho cô ấy lớn lên.
(2) Thi thiên này tạo thành một chữ cái đầu theo vần chữ cái. Hai mươi hai phần gồm tám câu, mỗi phần tương ứng với hai mươi hai chữ cái trong mẫu tự tiếng Hê-bơ-rơ. Mỗi câu bắt đầu bằng chữ cái của phần tương ứng của nó.

VĂN BẢN KINH THÁNH

Thánh vịnh 119,97-109
97 Ồ! Làm thế nào tôi yêu pháp luật của bạn! Đó là thiền định của tôi suốt cả ngày!
98 Chúa, nhờ các điều răn của Chúa, khiến con khôn ngoan hơn kẻ thù, Vì chúng luôn ở bên con,
99 Tôi hiểu biết hơn tất cả các giáo sư của tôi, Vì tôi suy gẫm về các chứng cớ của anh chị em.
100 Tôi khôn ngoan hơn người xưa, Vì tôi tuân giữ các giềng mối Chúa.
101 Con lìa mọi đường ác, Để giữ lời Chúa.
102 Tôi không lìa khỏi các phán quyết của Chúa, Vì Chúa đã dạy dỗ tôi.
103 Ồ! Lời nói của bạn ngọt ngào làm sao đối với khẩu vị của tôi! Ngọt ngào hơn mật ong trong miệng tôi.
104 Nhờ các điều răn Chúa, tôi được hiểu biết; vì thế tôi ghét mọi đường giả dối.
105 Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con.
106 Tôi đã thề và sẽ thực hiện rằng tôi sẽ tuân theo các phán quyết công bình của bạn.
107 Tôi rất đau khổ; Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy phục hồi tôi theo lời Ngài.
108 Được chấp nhận. Hỡi Đức Giê-hô-va, con xin Ngài là của lễ tự nguyện của miệng con; dạy tôi phán đoán của bạn.
109 Linh hồn tôi luôn ở trong tay tôi; nhưng tôi không quên luật pháp của bạn.

GIỚI THIỆU

Trong bài học này, chúng ta sẽ nghiên cứu Thi thiên 119. Chúng ta sẽ thấy cấu trúc, mục đích và lòng nhiệt thành của nó đối với sự cam kết sống theo các giới luật của Luật pháp Đức Chúa Trời trong xã hội. Việc nghiên cứu bài Thi-thiên này là một lời mời để nâng cao cách chúng ta liên hệ với Kinh Thánh, Lời Đức Chúa Trời.

Bài 12: Anh Yêu Lời Em Biết Bao - EBD | Quý 2 năm 2023 | Giới trẻ (2)

I - GẮN KẾT VỚI LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

1- Cấu trúc của Thánh Vịnh 119. Thi thiên 119 là bài thơ hay nhất trong tất cả các bài thơ trong sách Thi thiên, cũng như là bản văn dài nhất trong Kinh thánh (không thích hợp khi gọi các bài thơ trong các chương Thi thiên). Nó giống với bài Thi thiên thứ 19, một bài thơ nhỏ cho thấy vẻ đẹp của Luật pháp trong bối cảnh sáng tạo của Đức Chúa Trời. Thi thiên 119 cũng có thể được xếp vào loại Thi thiên của sự khôn ngoan, giống như Thi thiên 1 và 112, vì nó nhằm khuyến khích người đọc phát triển một cuộc sống ngay thẳng và tin kính.

Nó là một phần của sách Thi thiên thứ năm, nó là một bài hát được cấu trúc chính xác dưới dạng một chữ đầu, nghĩa là có cấu trúc gồm 22 khổ thơ được sắp xếp theo 22 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Do Thái (aleph, bet, gimel đến chữ tau). 22 khổ thơ này được tạo thành từ tám dòng mỗi. Và mỗi câu thơ bắt đầu bằng chữ cái tương ứng tạo thành mỗi khổ thơ. Ví dụ, khổ thơ đầu tiên (c.1-8) bao gồm tám dòng và mỗi dòng bắt đầu bằng chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Hê-bơ-rơ átephe.

Dĩ nhiên, bản dịch nguyên văn Hê-bơ-rơ sang tiếng Bồ Đào Nha không cho phép chúng ta hiểu rõ cấu trúc này, nhưng bất cứ ai đọc Kinh Thánh bằng tiếng Hê-bơ-rơ đều có thể thấy rõ điều này. Cấu trúc này đặc quyền cho việc lưu giữ các giới luật thiêng liêng, từ ký ức, trong trái tim. Mục đích là để bất cứ ai thuộc lòng Thi thiên đều có các giới luật của Luật pháp làm điểm quy chiếu trong quỹ đạo của cuộc sống và do đó, sống theo Kinh thánh.

Đó là một bài Thi thiên giúp tín đồ mở rộng tư duy Kinh thánh, đào sâu ý nghĩa của các nguyên tắc đúng đắn và đạt đến mức độ nhiệt thành thuộc linh cao độ. Dĩ nhiên, không thể giải thích Thi thiên 119 trong một bài học. Vì vậy, chúng tôi sẽ giải quyết ở đây hai phần của Thi thiên:
1) v.v. 97-104;
2) v.v. 105-112.

2- Suy gẫm Lời Chúa mang lại sự khôn ngoan và sáng suốt (cc.97-100).Các câu 97-104 tạo thành khổ thơ bắt đầu bằng chữ Hê-bơ-rơ Mem. Câu 97 cho thấy rằng tác giả Thi thiên yêu thích Luật pháp của Đức Chúa Trời và do đó đó là sự suy gẫm hàng ngày của ông. Các câu 98-100 mang lại kết quả của việc thiền định hàng ngày này: sự khôn ngoan và sáng suốt. Theo nghĩa này, sự hiểu biết về kẻ thù, bài học của những người thầy giỏi nhất, thậm chí cả kinh nghiệm của những người lớn tuổi cũng không thể so sánh với sự khôn ngoan xuất phát từ việc suy gẫm Lời Chúa.

Bài học rất rõ ràng: trở thành một chuyên gia trong một hoạt động chuyên nghiệp, có một nền văn hóa tri thức đáng ghen tị, hoặc thậm chí đã già đi, không có nghĩa là trở nên khôn ngoan và là người nhận thức tốt thời đại. Chúng ta có thể là chuyên gia trong một hoạt động nào đó, có trí tuệ mạnh mẽ, có kinh nghiệm trong cuộc sống, nhưng hoàn toàn không có những nguyên tắc thiêng liêng chi phối hành vi tinh thần và đạo đức của chúng ta. Chỉ có suy gẫm hàng ngày về những nguyên tắc vĩnh cửu mới có thể khiến chúng ta thực sự khôn ngoan trong thế giới này (Sl 1,2, 3 ; Gia-cơ 1.5).

Điều này chỉ có thể thực hiện được vì chúng ta giữ những gì có trong Lời Chúa (c.100). 3. Suy gẫm Lời Chúa đem lòng yêu mến chân lý (cc.101-104). Các câu 101-104 cho thấy rằng bất cứ ai tuân theo các giới luật của Lời, từ bỏ sự sai lầm (c.101), không đi chệch khỏi các phán quyết công bình của Đức Chúa Trời (c.102), đến mức tâm hồn vui thích trong Lời. của Chúa (c. .103).

Chính kinh nghiệm này với Lời dẫn người tín hữu đến một sự hiểu biết hoàn hảo về chân lý, đồng thời khiến người ấy “ghét” những đường lối giả dối. Như vậy, một trong những hậu quả tự nhiên đối với đời sống của những ai kiên trì suy niệm Lời Chúa hằng ngày là yêu mến điều chân thật và ghét điều giả dối, hão huyền và chóng qua (Tv 119,128; x. Fp 4,8,9).

PHỤ CẤP 1

“Đây là bài Thi thiên vĩ đại nhất và là chương dài nhất trong Kinh thánh. Nó có thể được viết bởi Ezra sau khi Đền thờ được xây dựng lại (Ezra 6.14.15). như một sự suy niệm được nhắc lại về vẻ đẹp và tầm quan trọng của Lời Chúa để giữ cho chúng ta trong sạch và lớn lên trong đức tin. Thi thiên 119 có 22 phần được biên soạn cẩn thận, mỗi phần tương ứng với một chữ cái khác nhau trong bảng chữ cái tiếng Hê-bơ-rơ, và mỗi câu bắt đầu bằng chữ cái của phần đó. Hầu hết mọi câu đều ám chỉ đến Lời Chúa.

Sự lặp lại như vậy là phổ biến trong văn hóa Do Thái. Người ta không có bản sao Kinh thánh như chúng ta: vì lý do này, dân Chúa thuộc lòng và truyền khẩu. Cấu trúc của Thi thiên này cho phép dễ dàng ghi nhớ. Hãy nhớ nếu. Lời Chúa. Kinh thánh là sự hướng dẫn chắc chắn duy nhất để sống một đời sống thánh khiết.' Study Bible Pessoa Application Rio de Janeiro: CPAD, 2005. P 814)

II – LỜI SÁNG SÁNG CON ĐƯỜNG CÔNG CHÍNH

1- Lời Chúa như kim chỉ nam cho cuộc đời (c.105).Các câu 105-112 tạo thành khổ thơ bắt đầu bằng chữ Hê-bơ-rơ Num. Câu thơ đầu tiên nói rằngThần Kiếmnó như ngọn đèn cho chân chúng ta (c.105). Hình ảnh ánh sáng trong câu này, cũng như trong những câu khác, truyền đạt ý tưởng về sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời để bước đi trong đời (Thi thiên 112:4). Ánh sáng này trong đời sống của những người tìm kiếm nền tảng của mọi sự trong Lời Đức Chúa Trời giống như ánh bình minh càng lúc càng chiếu sáng cho đến rạng đông (Châm Ngôn 4:18).

Đó là Lời Chúa mà chúng ta cần, khi đối mặt với vô số triết lý và ý thức hệ hiện tại, thay vì kích thích những điều tốt nhất trong chúng ta, lại đánh thức những tật xấu hung bạo nhất trong tâm hồn chúng ta. Lời Chúa là hướng đi đúng đắn cho con đường sống vì, khác với các triết lý và ý thức hệ đương thời, Lời Chúa chữa trị các tật xấu của chúng ta và khuyến khích chúng ta phát triển các nhân đức của Thần Khí là phương thuốc chữa các bệnh tật của tâm hồn (Gl 5,22-24). . Chúng ta hãy để cho Lời Chúa hướng dẫn chúng ta đến các nhân đức của Chúa Thánh Thần, đồng thời khắc ghi vào tâm hồn chúng ta thái độ coi thường những thói hư tật xấu và những bản năng tội lỗi.

2- Cam kết với sự phán xét công bình của Lời Chúa (cc. 106-110).Có Lời Đức Chúa Trời như ánh sáng thôi thúc chúng ta cam kết thực hiện. Đó là lý do tại sao tác giả Thi Thiên “thề” “làm trọn” điều sau: giữ các phán quyết công bình của Lời (c.106). Bây giờ, bất cứ ai có đặc quyền giữ Lời đều biết:

a) rằng trong lúc đau khổ, anh ta có thể được “làm sống lại” nhờ nó (c.107);

b) đời sống tin kính có xu hướng mãnh liệt hơn (c.108);

c) trong lúc nguy khốn, dù như thế, Người vẫn không quên sự thật (c.109);

d) trước những cạm bẫy của Kẻ Thù, không đi chệch khỏi giới luật của Ngôi Lời (c.110).

Những ai tuân giữ Lời Chúa thì cam kết, và nhiệt thành với nó, sống chống lại bất kỳ và tất cả các giá trị trái ngược với nó. Bạn đã cam kết gì với sự phán xét công bình của Lời Đức Chúa Trời?

3- Canh giữ Lời Chúa như di sản nhận được (cc.111,112). Tác giả thánh vịnh nhận ra rằng lời chứng được tìm thấy trong Ngôi Lời đã được nhận như một di sản từ tổ phụ của mình (c.111 x. Đnl 6:1,4-9). Vì vậy, lòng ông có khuynh hướng tuân giữ mệnh lệnh thiêng liêng mãi mãi (c.112). Hai câu này dạy chúng ta rằng chúng ta đón nhận Lời Chúa như một di sản từ tổ tiên để lại.

Nhà thờ của Chúa Kitô đã không bắt đầu với chúng tôi, càng không phải là nhà thờ địa phương của bạn. Có những người nam nữ đã hy sinh mạng sống của mình để Lời Chúa đến được với chúng ta. Có nhiều nhân chứng trước mặt chúng ta (Hê-bơ-rơ 12:1). Vì thế, chúng ta được mời gọi tạ ơn Chúa vì cha mẹ, thầy cô của chúng ta.trường chủ nhậtvà các mục đồng để lại Lời Chúa cho chúng ta (2 Tm 1,13).

Đã bao nhiêu lần chúng ta đón nhận Lời từ Thiên Chúa qua đời sống của một người anh chị em? Và cách chúng ta học Lời Chúa từ họ. Vì thế, hãy nhìn lại và học hỏi di sản của những người anh em trong quá khứ đã truyền Lời Chúa cho chúng ta, học hỏi nơi họ trong hiện tại để trưởng thành cho tương lai, và đừng quên lời khuyên của sứ đồ Phao-lô đối với người bạn trẻ Ti-mô-thê: “Hãy gìn giữ những gì tốt do Đức Thánh Linh là Đấng ngự trong chúng ta” (2 Ti-mô-thê 1:14).

PHỤ CẤP 2

“Lời Đức Chúa Trời soi đường dẫn lối, từng bước một trên con đường đó (c. 105). Trong câu này, chúng ta có sự hướng dẫn cụ thể—là ngọn đèn cho chân tôi—và hướng dẫn chung cho cả cuộc đời—ánh sáng cho con đường của tôi. Tác giả Thi thiên trình bày lời thề vâng lời của mình (c. 106), và trong lúc khốn khổ cầu nguyện: Xin làm cho tôi sống lại (‘bảo tồn […] mạng sống tôi’, NIV) […] theo lời hứa của Ngài (c. 107). Thành ngữ: Của lễ tự nguyện của miệng tôi có thể có nghĩa là: 'của lễ cầu nguyện và chúc tụng (Hb 13,15); những lời hứa tự nguyện tôn trọng pháp luật.” (Bình luận Kinh thánh Beacon. Tập 3. Rio de Janeiro: CPAD, 2005. p. 298.)

III – KINH THÁNH LÀ ĐIỂM THAM KHẢO CHO NHỮNG THÁCH THỨC HIỆN NAY

1- Kinh thánh là nền tảng của quỹ đạo cuộc sống. Khi học Thi-thiên 119, chúng ta nhận ra rằng đó là lời ngợi khen Đức Chúa Trời về sự tồn tại của Lời Ngài. Lời này nằm trong tầm tay của bạn thông qua Kinh thánh. Đây là sự mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Mẹ là mạc khải đặc biệt vì Mẹ nói về lịch sử cứu chuộc, trong đó Chúa Giêsu Kitô là trung tâm của toàn bộ lịch sử này (Hb 1,1). Nênkinh thánhnó là nền tảng cho quỹ đạo cuộc sống của chúng ta bởi vì nó tiết lộ Chúa Kitô và tất cả những lời dạy của Ngài cần thiết cho cuộc sống. Chính vì thế Lời Chúa thấm nhập vào những nơi thầm kín nhất trong chúng ta (Hb 4,12). Vì thế, Kinh Thánh dạy chúng ta cách sống và cũng chuẩn bị cho chúng ta cái chết, vì một ngày nào đó chúng ta sẽ khai trình mọi việc chúng ta đã làm trên đời này (2Cr 5,10).

2- Kinh thánh như một trở ngại cho những lựa chọn sai lầm. Thi thiên 119 giúp chúng ta nhận thức Kinh thánh là nền tảng cho quỹ đạo của cuộc sống. Nó cũng giúp chúng ta hiểu rằng Kinh Thánh là chướng ngại cho những lựa chọn sai lầm. Giờ đây, khi nó đến với tâm trí chúng ta, giúp chúng ta nghĩ về sự thật, yêu mến sự thật và thực hành sự thật, Kinh thánh trở thành liều thuốc giải độc cho những lựa chọn sai lầm (x. Tg 1,14).

Khi chúng ta suy nghĩ, yêu mến và thực hành các giá trị của Kinh Thánh, thì không có chỗ cho các giá trị thế tục hóa (1 John 2,15-17). Do đó, trước một nền văn hóa tục hóa khuyến khích chúng ta đưa ra những quyết định không dựa trên những giá trị vượt thời gian và vĩnh cửu của Kinh Thánh, hãy quyết định nhiệt thành tuân theo Lời Chúa hết lòng. Cảm thấy vinh dự được Chúa triệu tập để bước đi trên con đường khôn ngoan và sáng suốt trong thời kỳ được đánh dấu bằng sự ngu xuẩn và thiếu hiểu biết thuộc linh (c.97-100).

Bài 12: Anh Yêu Lời Em Biết Bao - EBD | Quý 2 năm 2023 | Giới trẻ (3)

3- Kinh Thánh là nền tảng vững chắc. Thi thiên 119 cũng giúp chúng ta nhận rakinh thánhnhư ngọn hải đăng soi sáng những lúc tăm tối. Các nhà xã hội học đã mô tả thời gian này là “thời kỳ lỏng lẻo”, trong đó không có những giá trị vững chắc, trong đó sự hời hợt chiếm ưu thế trong cuộc sống của nhiều người trẻ tuổi, hy vọng và ý nghĩa cuộc sống của họ dễ dàng bị tiêu tan. Tuy nhiên, Lời Chúa giống như tảng đá làm nền cho một ngôi nhà. Do đó, Kinh thánh có sức mạnh mang lại sự sáng suốt và cân bằng cho những con người đã mất hy vọng. Trong đó, chúng ta tìm thấy ý nghĩa của sự hiện hữu của mình và chúng ta được khuyến khích sống theo ý nghĩa đó, một cách phù hợp một cách thiêng liêng với những gì Thiên Chúa gọi chúng ta trở thành (2 Tm 1,6,7).

PHẦN KẾT LUẬN

Bài học hiện tại khuyến khích chúng ta coi trọng Kinh Thánh. Thi Thiên 119 giúp chúng ta suy ngẫm về tầm quan trọng của việc suy gẫm Kinh Thánh, Lời Đức Chúa Trời, trong đường đời của chúng ta. Chắc chắn, bạn bị chèn vào một bối cảnh bên ngoài, trong đó các giá trị của Kinh thánh bị coi thường. Tuy nhiên, bạn có cơ hội tiết lộ những giá trị Kinh thánh này trong bối cảnh cuộc sống của bạn, để mọi người bị ảnh hưởng bởi các nguyên tắc vĩnh cửu và vượt thời gian bắt nguồn từ Kinh thánh. Vì vậy hãy tôn trọng Lời Đức Chúa Trời mọi lúc mọi nơi!

Bạn có thích trang web này không?Hãy giúp chúng tôi duy trì và cải thiện hơn nữa Trang web này. Ban phước cho chúng tôi với một lễ vật choPIX: CPF 346.994.088.69– Trở thành một đối tác trong công việc này.“(Hãy cho, thì các ngươi sẽ cho lại; người ta sẽ cho các ngươi đấu hảo hạng, đã nén, đã lắc, đầy tràn. Vì các ngươi sẽ đong cho mình theo đấu. Lu-ca 6:38) "

THỜI GIAN SỬA ĐỔI

1- Thi thiên 119 được cấu trúc như thế nào?Đó là một bài hát được cấu trúc chính xác theo hình thức của một acrostic, tức là có cấu trúc gồm 22 khổ thơ được sắp xếp theo 22 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Do Thái,
2- Đâu là hậu quả tự nhiên của việc kiên trì suy niệm Thánh Kinh hằng ngày?Các câu 101-104 cho thấy rằng bất cứ ai tuân theo các giới luật của Lời, từ bỏ sự sai lầm (c.101), không đi chệch khỏi các phán quyết công bình của Đức Chúa Trời (c.102), đến mức tâm hồn vui thích trong Lời. của Chúa (c. .103).
3- Trước vô vàn triết lý và ý thức hệ hiện nay, chúng ta cần gì?Đó là từ Lời của Đức Chúa Trời.
4- Theo bài học, Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?Kinh thánh dạy chúng ta sống và cũng chuẩn bị cho chúng ta chết.
5- Theo bài học, chúng ta tìm thấy gì trong Kinh Thánh?Trong đó, chúng ta tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình và được khuyến khích sống theo ý nghĩa đó một cách phù hợp cách thiêng liêng với những gì Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở thành (2 Tm 1,6,7).

BIẾT TẤT CẢ VỀTRƯỜNG ĐẠI HỌCL:

EBD| Quý 2 năm 2023 |CPADTạp chíTuổi Trẻ – CHỦ ĐỀ: Sự Khích Lệ, Hướng Dẫn và Lời Khuyên – Đạt Được Đời Sống Cơ Đốc Hạnh Phúc Với Những Lời Dạy Của Thánh Vịnh|Trường Kinh Thánh Chúa Nhật| Bài 12: Tôi Yêu Lời Bạn Như Thế Nào

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated: 06/27/2023

Views: 5265

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.